پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

همکاری

 

انتشارات رستان

در راستای توسعه فعالیتهای خود در جهت توسعه ونشر کتابهای مدیریت ،حسابداری ،فنی ومهندسی از همه

متخصصین در رشته مدیریت و حسابداری دعوت به همکاری می نماید.