پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

تهیه کتابها

شما می توانید همه روزه ( بجز تعطیلات رسمی )از ساعت 9 صبح تا 5 بعداز ظهر با شمارۀ 88933341 و 09385026525

تماس بگیرید و کتاب های

مورد علاقۀ خودتان را سفارش بدهید. اگر در مناطق ۲۲گانۀ تهران زندگی می کنید، انتشارات رستان کتاب های شما را به وسیله ی

پیک حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از دریافت سفارش برایتان می فرستد. اگر خارج از تهران زندگی می کنید کتاب های شما به وسیله ی

پست سفارشی برایتان فرستاده خواهد شد.

 
خرید از کتابفروشی ها

انتشارات رستان  در تهران، مراکز استان ها و بیشتر شهرهای ایران نمایندۀ فروش دارد. با مراجعه به کتاب فروشی های محل اقامت

خود می توانید کتاب های انتشارات رستان را تهیه کنید.