پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

بهترین رویه های مدیریت ریسک کسب و کار

بهترین رویه های مدیریت ریسک کسب و کار
ناشر انتشارات رستان
نویسنده
مترجم
تعداد صفحات ۱۹۸
قیمت پشت جلد ۲۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۱۶,۰۰۰ تومان
۱۰٪ تخفیف

مشخصه بارز فضای کسب و کار کنونی پویاو رقابتی بودن میباشد.این پویایی باعث گردیده است شرکت ها و سازمانها در فرایند تصمیم گیری خود با ریسک و نا اطمینانی های زیادی روبه رو گردند.

فصل اول : بررسی اجمالی مدیریت ریسک کسب و کار

راهنمایی تاریخچه و روابط ، دیدگاه سازمانی ، افزایش فشار برای مدیریت ریسک ، موانع مطرح در مدیریت ریسک ، عوامل کلیدی موفقیت

فصل دوم : حاکمیت شرکتی ، نقش ها و مسئولیت ها

رفتار هیئت مدیره ، فرهنگ سازمانی ، نقش ها و مسئولیت ها

فصل سوم : تعریف ERM

 تعاریف و مفاهیم ، طبقات ریسک ، محیط داخلی

   فصل چهارم : فرایندERM

تعریف استراتژی و اهداف ، شناسایی رویداد ، ارزیابی ریسک ، پاسخ ریسک ، نظارت

  فصل پنجم : چهارچوبCOSO

تمرکز بر کنترل مالی ، محیط کنترلی ، یکپارچگی و ارزش های هنجاری ، هیات مدیره ، فلسفه مدیریت و سبک عملیاتی ، ساختار سازمانی ، قابلیتهای گزارش دهی مالی ، اختیار و مسئولیت پذیری ، منابع انسانی

ضمائم فصل پنجم

گزیده ای از یک سیاست دستورالعمل اخلاقی ، برنامه هشدار دهنده ، سیاست ها و رویه های تایید شده

فصل ششم :کنترل های مالی و ارزیابی دیسک

ارزیابی دیسک ، اهداف و مخاطرات  گزارشگری مالی ، ریسک تقلب ، کنترل های سطح موسسه ، ارزیابی نواقص

ضمائم فصل ششم

ارزیابی کنترل درسطح موسسه ، حساب های پرداختنی پرسشنامه مقدماتی ارزابی کترل ها ، عوامل ریسک تقلب

فصل هفتم : بازنگری بر انطباق مستمر

ریشه های قانون ساربنز اکسلی ، ایجاد ارزش از انباق ، حرکت فراتر از انطباق اولیه ، ارزیابی مجدد برنامه انطباق

فصل هشتم : چالش های انطباق دائم

فرصت آینده بهینه سازی انطباق ، برنامه انطباق دائمی ، نقش حسابرس داخلی ، ایجاد توازن بین انطباق و عملیات حسابرسی ، نقش در حال تحول کمیته حسابرسی

فصل نهم : توجه به چالش های انطباق و مدیریت ریسک از طرق خودکار سازی

نرم افزار نظارتی ، آزمایش کنترل ها و خودکار سازی کنترل ها ، مزایای نظارت مستمر ، ملاحظات مربوط به ابزارهای نظارت مستمر ، فرایند نظارت مستمر ، نرم افزار مدیریت ریسک ،

Sox یکپارچه سازی صورت های مالی ، وظایف خاتمه دوره مالی و کنترل های

شناسائی عرضه کننده های داوطلب

فصل دهم ، انطباق مستمر و  IFRS

استانداردهای بین المللی گزارش گری ، انتقال تاثیر ، آماده سازی برای  رویکرد جامع تغییر  به  ، اجزا کلیدی IFRSاستقرار موفق

 

 

 

 

مقدمه

بسیاری از سازمانها برای پیاده سازی برنامه مدیریت ریسک کسب و کار (       ) تلاش می کنند . بسیاری از آنها غرق وظایف شده اد. آنها اعتقاد دارند که دارای تخصص ، منابع ، زمان و منابع پولی مورد نیاز برای طراحی و ساخت اثربخش برنامه کارآمد مدیریت ریسک نیستند . علاوه بر این ، ارزش درک شده این فعالیت بسیار کم و حداقل است .

هدف من در این کتاب رفع ابهام از ERM و فرایند ریسکبرای حذف تردیدها در پیاده سازی است .هدف ، ساده سازی توضیح مفاهیم مرتبط و راهنمایی هایی است که فرایند عملی و اثربخش از نظر هزینه را نشان می دهد که هر سازمانی می تواند از آن استفاده کند . اطلاعات به توسعه برنامه دردو حوزه مهم اشاره می کنند:

ERM و انطباق با آن فصل های 1 تا 3 مقدمه و بررسی کلی از ERM را ارائه می کنند که شامل اجزا مهم فرایندها و چهارچوب حاکمیت شرکتی / سازمانی و تعریف نقشها و مسئولیت هاست . فصل 4 ، شرح مفصلی از فرایندERM ارائه می کند و شامل پیشنهادهایی در باره پیاده سازی آن است . فصل 5 و 6 مروری عمیق از کنترل های مالی ارائه می کند. در فصل 7 تا 10 به چالش های انطباق اشاره خواهیم کرد و اطلاعاتی در باره حداقل سازی و کنترل هزینه و بهینه سازی آ« ارائه می کنیم . که شامل استفاده اثربخش از فناوری و ملاحظات و کاربردهای استاداردهای گزارشگری مالی بین المللی آتی است .  امید می رود که این اطلاعات یکپارچه راهنمای مفیدی در فرایند مدیریت ریسک باشد . علاوه بر این ، هدف ارائه توضیحات و مبانی برای شناخت اساسی از اجزای کلیدی برنامه اثربخش ERM است که به اجرا و دستیابی به استراتژی و اهداف کلی واحد کمک می کند .

 

 

مقدمه بر erm

تاریخچه و روابط

دیدگاه سازمانی

افزایش فشار برای مدیریت ریسک

موانع مطرح در مدیریت ریسک

ناشر انتشارات رستان
نویسنده
مترجم
طبقه بندی
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۹۸
قیمت پشت جلد ۲۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۱۶,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.
مفاهیم پایه کارگزینی و جبران خدمات
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
تجارت بزرگ 2
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
تجارت بزرگ
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۱,۲۰۰ تومان
لیدر تیمت باش!
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان