پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها

محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها
ناشر انتشارات کیفیت (سیم لاکی فارس)
نویسنده
تعداد صفحات ۲۰۶
قیمت پشت جلد ۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۰۷,۰۰۰ تومان
۱۰٪ تخفیف

محاسبات عملی ترانسفورماتورها و چوک ها

پیدایش ترانسورماتور در صنعت برق دو تحول عمده در این صنعت بوجود آورده است:
 1- ارتباط سراسری میان شبکه های مصرف و تولید در سطح یک یا چند کشور
 2- امکان طراحی وسایل الکتریکی با منبع تغذیه دلخواه
 گستردگی منابع انرژی در سطح هر کشور و مقرون بودن تاسیس نیروگاههای برق در نزدیکی منابع انرژی ، همچنین ضرورت تعیین محلی خاص برای احداث سدها سبب می شود که هنگام انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ پایین تلفات زیادی در انرژی تولید شده به وجود آید.بنابراین ، یا باید نیروگاههای برق، محلی طراحی شوند یا به دلیل پایین بودن بازده اقتصادی از احداث آنها صرفنظر شود. بهره گیری از ترانسفورماتورهای قدرت موجب افزایش ولتاژ جریان انتقال و کاهش تلفات انرژی به مقدار زیاد می شود ، در نتیجه :
 1- مشکل انتخاب محل نیروگاه را برطرف می کند.
 2- ایجاد شبکه سراسری را میسر می سازد.
 3- مدیریت بر شبکه مصرف و تولید را به مراتب گسترش می دهد.
 ازسوی دیگر کاهش ولتاژ جریان متناوب شبکه با استفاده از ترانسفورماتور امکان طراحی وسایل الکتریکی، الکترونیکی، صوتی، تصویری و سیستم های کنترل را با هر ولتاژ لازم فراهم می آورد. همچنین به علت طراحی مدارهای فرمان الکتریکی با ولتاژ کمتر ، ایمنی تکنیسینها و کارگران فنی مربوطه در هنگام کار افزایش می یابد.
در این کتاب طراحی ترانسفورماتورهای تک فاز با استفاده از روش محاسبه جدول آمده است . د رجداول ارائه شده عواملی از قبیل توان ، تلفات مسی، تلفات آهنی، مقدار کل تلفات، مقدار مصرف آهن، مقدار مصرف مس، و راندمان ترانسفورماتور داده شده است و مواردی نظیر طراحی اتوترانسفورماتورهای تک فاز، سه فاز، شش فاز و تبدیل فاز، ترانسفورماتورهای جوشکاری، نقطه جوش، یکسو کننده ها و چک های لامپهای فلورسنت مورد بررسی قرار گرفته است.

                                  « فهرست مطالب »

                                                                                        

فصل اول  ترانسفورماتور

مقدمه ساختمان ترانسفورماتور اصول کار ترانسفورماتور اثر جریان ثانویه در ترانسفورماتور ایده آل راکتانس ترانسفورماتور و مدار معادل آن

فصل دوم  محاسبات عملی ترانسفورماتورهای یکفاز

هسته آهنی ( مدار مغناطیسی ) ترانسفورماتور سیم پیچ ها قرقره سیم پیچی محاسبات عملی سیم پیچی ولتاژ اولیه جریان ثانویه نوع استفاده از ترانسفورماتور سطح مقطع هسته ابعاد هسته محاسبه تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتورهای چند ورودی و چند خروجی آزمایش های ترانسفورماتور آزمایش بی باری روش آزمایش تعیین پارامترهای مدار معادل آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتورهای یکفاز ولتاز آتصال کوتاه آزمایش بارداری ترانسفورماتورهای یکفاز درصد رگولاسیون ولتاژ در ترانسفورماتورهای یکفاز منحنی خارجی محاسبه ضریب بهره ترانسفورماتور تمرینات فصل دوم محاسبه عملی ترانسفورماتورهای یکفاز با استفاده از منحنی ها  

فصل سوم محاسبات عملی اتو ترانسفورماتورهای یک فاز

تعیین تعداد دور سیم پیچهای سری و مشترک محاسبه قطر سیم ها اتو ترانسفورماتور تقویت ولتاژ انتخاب تیپ هسته (     ) اتو ترانسفورماتورهای قابل تنظیم ( واریاک ) تمرینات عملی فصل سوم

فصل چهارم محاسبات عملی ترانسفورماتورهای سه فاز شش فاز تبدیل فاز

ترانسفورماتورهای سه فاز هسته های یکپارچه هسته مجزا تعیین سطح مقطع هسته در ترانسفورماتورهای سه فاز ابعاد قرقره سیم پیچی ترانسفورماتور سه فاز تعیین تعداد دورسیم پیچ اولیه تعیین تعداد دور سیم پیچ ثانویه تمرینات عملی فصل چهارم محاسبات ترانسفورماتورهای 6 فازه ترانسفورماتورهای 12 فازه تمرین عملی ترانسفورماتورهای تبدیل فاز تبدیل سه فاز به دو فاز یا اسکات تبدیل سه فاز به دو فاز با مونتاژ لبلان تمرین عملی   

فصل پنجم محاسبات عملی ترانسفورماتورهای جوشکار

جوشکاری جریان مستقیم تامین جریان جوشکاری از مولد (       ) تامین جریان جوشکاری از یکسو کردن جریان متناوب جوشکاری جریان متناوب محاسبات عملی ترانسفورماتورهای جوشکاری یکفازه تعیین سطح مقطع چوک انتخاب هسته و ابعاد آن تعیین تعداد دور اولیه بررسی سیم پیچی ترانسفورماتورهای 220/380 ولتی تعیین تعداد دور ثانویه تعیین قطر سیم ، سیم پیچ اولیه تعیین قطر سیم ، سیم پیچ ثانویه محاسبه چوک ترانسفورماتورهای جوشکار تعیین ابعاد هسته چوک تعیین تعداد دور چوک تعیین قطر سیم چوک محاسبه سیم های رابط جوشکاری محاسبات عملی ترانسفورماتورهای نقطه جوش محاسبات عملی اتو ترانسفورماتورهای سه فاز

فصل ششم طرح یکسو کننده های یکفاز سه فاز شش فاز

دیود یکسو کننده نیم موج یکفاز اصطلاحات و پارامترهای یکسو کننده جریان متوسط جریان موثر ضریب ریپل فرکانس ریپل تنظیم ولتاژ یکسو کننده تمام موج یکسو کننده پل یکسو کننده نیم موج سه فاز یکسو کننده تمام موج سه فاز ( پل گرتز ) انتخاب یکسو کننده ها صافی ها ( فیلترها ) منابع تغذیه جداول و دیودها

فصل هفتم

محاسبات عملی چوک های فلورسنت و لامپهای بخار جیوه و بخار سدیم منابع استفاده

                                  « فهرست مطالب »

                                                                                                       پیشگفتار

فصل اول  ترانسفورماتور

مقدمه ساختمان ترانسفورماتور اصول کار ترانسفورماتور اثر جریان ثانویه در ترانسفورماتور ایده آل راکتانس ترانسفورماتور و مدار معادل آن

فصل دوم  محاسبات عملی ترانسفورماتورهای یکفاز

هسته آهنی ( مدار مغناطیسی ) ترانسفورماتور سیم پیچ ها قرقره سیم پیچی محاسبات عملی سیم پیچی ولتاژ اولیه جریان ثانویه نوع استفاده از ترانسفورماتور سطح مقطع هسته ابعاد هسته محاسبه تعداد دور سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتورهای چند ورودی و چند خروجی آزمایش های ترانسفورماتور آزمایش بی باری روش آزمایش تعیین پارامترهای مدار معادل آزمایش اتصال کوتاه ترانسفورماتورهای یکفاز ولتاز آتصال کوتاه آزمایش بارداری ترانسفورماتورهای یکفاز درصد رگولاسیون ولتاژ در ترانسفورماتورهای یکفاز منحنی خارجی محاسبه ضریب بهره ترانسفورماتور تمرینات فصل دوم محاسبه عملی ترانسفورماتورهای یکفاز با استفاده از منحنی ها  

فصل سوم محاسبات عملی اتو ترانسفورماتورهای یک فاز

تعیین تعداد دور سیم پیچهای سری و مشترک محاسبه قطر سیم ها اتو ترانسفورماتور تقویت ولتاژ انتخاب تیپ هسته (     ) اتو ترانسفورماتورهای قابل تنظیم ( واریاک ) تمرینات عملی فصل سوم

فصل چهارم محاسبات عملی ترانسفورماتورهای سه فاز شش فاز تبدیل فاز

ترانسفورماتورهای سه فاز هسته های یکپارچه هسته مجزا تعیین سطح مقطع هسته در ترانسفورماتورهای سه فاز ابعاد قرقره سیم پیچی ترانسفورماتور سه فاز تعیین تعداد دورسیم پیچ اولیه تعیین تعداد دور سیم پیچ ثانویه تمرینات عملی فصل چهارم محاسبات ترانسفورماتورهای 6 فازه ترانسفورماتورهای 12 فازه تمرین عملی ترانسفورماتورهای تبدیل فاز تبدیل سه فاز به دو فاز یا اسکات تبدیل سه فاز به دو فاز با مونتاژ لبلان تمرین عملی   

فصل پنجم محاسبات عملی ترانسفورماتورهای جوشکار

جوشکاری جریان مستقیم تامین جریان جوشکاری از مولد (       ) تامین جریان جوشکاری از یکسو کردن جریان متناوب جوشکاری جریان متناوب محاسبات عملی ترانسفورماتورهای جوشکاری یکفازه تعیین سطح مقطع چوک انتخاب هسته و ابعاد آن تعیین تعداد دور اولیه بررسی سیم پیچی ترانسفورماتورهای 220/380 ولتی تعیین تعداد دور ثانویه تعیین قطر سیم ، سیم پیچ اولیه تعیین قطر سیم ، سیم پیچ ثانویه محاسبه چوک ترانسفورماتورهای جوشکار تعیین ابعاد هسته چوک تعیین تعداد دور چوک تعیین قطر سیم چوک محاسبه سیم های رابط جوشکاری محاسبات عملی ترانسفورماتورهای نقطه جوش

ناشر انتشارات کیفیت (سیم لاکی فارس)
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 8
تاریخ چاپ ۱۳۸۶
شابک 964-92-688-3-9
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۰۶
قیمت پشت جلد ۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۰۷,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.