پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

بازرسی با روش مایع نافذ

بازرسی با روش مایع نافذ
ناشر انتشارات کیفیت
نویسنده
تعداد صفحات ۱۶۵
قیمت ۷۵,۰۰۰ تومان

بازرسی با مایعات یکی از روشهای ازمونهای غیر مخرب میباشد که به طور وسیع در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد از قبیل صنعت نفت.گاز.هواپیمایی.و...

فصل اول تاریخچه بازرسی با مایع نافذ

فصل دوم انواع ازمایشات جوش

فصل سوم ناپیوستگی ها

فصل چهارم ساختمان چشم انسان وقدرت بینایی ان

فص پنجم اصول بازرسی با مایع نافذ

فصل ششم اماده سازی قطعه

فصل هفتم مواد نافذ

فصا هشتم روشهای اعمال ماده نافذ و زمان ماندن آن

فصل نهم پاک کردن مایع نافذ اضافی از سطح

فصل دهم اشکار ساز

فصل یازدهم انتخاب نوع ماده نافذ

فصل دوازدهم سیستمهای کنترل

فصل سیزدهم تاثیر طبیعت عیب بر بازرسی

فصل چهاردهم تفسیر

فصل پانزدهم ارزیابی نشانه های مربوط

فصل شانزدهم برسی ازمایشهای مایع نافذ بر روی مواد نافذ

فصل هفدهم گزارش نویسی

فصل هجدهم اقدامات ایمنیدر بازرسی مایع نافذ

ناشر انتشارات کیفیت
نویسنده
طبقه بندی
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۶۵
قیمت ۷۵,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.