پشتیبانی تلفنی: 09385026525 | 02188933341

کتاب آموزشی نرم افزار حسابداری سپیدار

کتاب آموزشی نرم افزار حسابداری سپیدار
ناشر انتشارات رستان
نویسنده
تعداد صفحات ۲۹۲
قیمت پشت جلد ۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۹۵,۵۰۰ تومان
۱۵٪ تخفیف

کتاب رایانه کار مالی نرم افزار سپیدار همکاران سیستم، کتابی کاربردی است که با مطالعه آن با کارکردهای نرم‌افزار سپیدار آشنا می‌شوید. این کتاب شامل آموزش گام‌به‌گام و تصویری سیستم‌های حسابداری، دریافت و پرداخت، انبار و تامین‌کنندگان، فروش و مشتریان و حقوق و دستمزد است که با تمرینات کاربردی در درک بهتر روش کار با نرم‌افزار به شما کمک می‌کند. با مطالعه این کتاب قادر خواهید بود عملیات ثبت و نگهداری اطلاعات مالی را به همراه درک مفهومی آن فرا بگیریدو با نحوه‌ی استفاده از گزارشات قانونی و مدیریتی مورد نیاز خود آشنا شوید.

فهرست مطالب

فصل اول / فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم حسابداری نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

تعریف حسابداری

انواع حسابداری

هدف گزارشگری مالی

صورت های مالی اساسی

تعریف سیستم حسابداری

انواع سیستم های حسابداری

سیستم حسابداری دستی

سیستم حسابداری کامپیوتری

دلایل استفاده از سیستم حسابداری کامپیوتری

ویژگی های یک سیستم حسابداری کامپیوتری مناسب

تنظیمات نرم افزار حسابداری سپیدار

تعریف سال مالی

تعریف حساب ها

سطوح حساب ها

* گروه

* کل

* معین

تعریف کدینگ پیش فرض در نرم افزار حسابداری سپیدار

تعریف کدینگ به روش دستی در نرم افزار سپیدار

ویژگی حساب ها

ویژگی تفصیل پذیر

ویژگی ارزی

ویژگی پیگیری

ویژگی تسعیر پذیر

تعریف حساب های تفصیل در نرم افزار سپیدار

تعریف طرف حساب ها

تعریف مراکز هزینه

سند حسابداری

اجزاء مهم سند حسابداری در نرم افزارهای مالی

تاریخ سند

شمارۀ سند

شمارۀ عطف

شمارۀ فرعی

شمارۀ روزانه

ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری سپیدار

تبدیل اسناد موقت به دائم

انواع وضعیت سند حسابداری

نحوۀ تبدیل اسناد موقت به دائم در نرم افزار حسابداری سپیدار

صدور سند کل و تنظیم دفاتر قانونی

صدور سند کل در سیستم حسابداری سپیدار

تهیۀ گزارشات دفاتر قانونی

پایان دوره مالی و عملیات بستن حساب ها

تعدیل و اصلاحات

اصلاح پیش دریافت درآمدها

اصلاح پیش پرداخت درآمدها

محاسبه و ثبت استهلاک دارایی ها

صدور سند بستن حساب های سود و زیانی

صدور سند اختتامیۀ سال جاری و افتتاحیۀ سال بعد

صدور سند اختتامیه و افتتاحیه در سیستم حسابداری سپیدار

حسابداری تسعیر ارز

برای تبدیل ارز به ریال باید از چه نرخی استفاده کنیم ؟

ثبت اولیه ( در تاریخ معامله )

ثبت اولیه در تاریخ ترازنامه

در صورت تغییر نرخ ارز ، اثر ناشی از این تغییر چگونه اندازه گیری می شود ؟

روش برخورد حسابداری با سود و زیان ناشی از تسعیر ارز

فصل دوم / فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم دریافت و پرداخت نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

تنظیمات نرم افزار دریافت و پرداخت

تعریف تفصیل حساب بانکی در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار

تعریف شعبۀ بانک

تعریف دسته چک در نرم افزار سپیدار

تعریف تفصیل صندوق در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

ثبت انواع دریافت ها و پرداخت ها در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

دریافت ها

نحوۀ ثبت رسید دریافت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

نوع دریافت

طرف مقابل

معین

دریافت وجه نقد

دریافت چک

حوالۀ واریز

دریافت از طریق دستگاه کارتخوان

نحوۀ ثبت تسویه کارتخوان در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

نحوۀ ثبت واگذار به بانک چک در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

وصول یا واخواست چک های واگذار شده

نقد کردن چک

نحوۀ ثبت نقد کردن چک در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

پرداخت ها

نحوۀ ثبت اعلامیه پرداخت در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

طرف مقابل

معین

پرداخت وجه نقد

پرداخت چک

روش ثبت اعلامیۀ برداشت

خرج کردن چک

وصول چک پرداختنی

گزارشات سیستم دریافت نو پرداخت سپیدار

جستجوی چک

گزارش مرور عملیات بانکی

نحوۀ ثبت مغایرت بانکی در سیستم دریافت و پرداخت سپیدار

نحوۀ ثبت صورت حساب بانکی در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار

انتقال ماندۀ بانک و صندوق به سال جدید در نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار

فصل سوم / فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار همکاران سیستم

 روش های نگهداری موجودی کالا

روش دائم

روش ادواری

(VAT) قانون مالیات بر ارزش افزوده

تنظیمات سیستم تأمین کنندگان و انبار

تعریف کالا و خدمات در نرم افزار تأمین کنندگان و انبار سپیدار

تعریف واحد سنچش

تعریف انبار

تعریف کالا

تعریف خدمت

ثبت موجودی کالای اولین سال استفاده از نرم افزار سپیدار در انبار

نحوۀ ثبت فاکتور خرید کالا در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

نحوۀ ثبت فاکتور خرید خدمات در سیستم تأمین کنندگان و انبار

نحوۀ ثبت ورود و خروج کالا به انبار در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

ورود کالا به انبار بر مبنای فاکتور خرید ثبت شده در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

ورود کالا به انبار بابت خرید کالا بدون ثبت فاکتور خرید ، در سیستم تامین کنندگان و انبار سپیدار

ورود کالا به انبار بابت تولید کالا ، در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

ثبت ورود کالا از نوع سایر به انبار در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

خروج کالا از انبار ( خروج انبار )

ثبت خروج کالا از انبار بابت فروش کالا در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

ثبت خروج کالا از انبار بابت مصرف کالا در خط تولید در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

ثبت خروج کالا از انبار بابت سایر موارد در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

ثبت انتقال کالا بین انبارها در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

ثبت برگشت خروج کالا از انبار در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

انبار گردانی

مراحل انجام انبار گردانی

انجام عملیات انبار گردانی در سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

گزارشات سیستم تأمین کنندگان و انبار سپیدار

عملیات پایان سال نرم افزار تأمین کنندگان و انبار سپیدار

فصل چهارم / فرایند راه اندازی و استفاده از سیستم مشتریان و فروش نرم افزار سپیدار سپیدار همکاران سیستم

سیستم مشتریان و فروش سپیدار همکاران سیستم

تنظیمات سیستم مشتریان و فروش سپیدار

تعریف نوع فروش

تعریف انواع فروش در سیستم مشتریان و فروش سپیدار

لیست قیمت کالاها

صدور پیش فاکتور

فاکتور فروش

نحوۀ ثبت فرایند یک در نرم افزار سپیدار

نحوۀ ثبت فرایند دو در نرم افزار سپیدار

نحوۀ ثبت فرایند سه در نرم افزار سپیدار

صدور فاکتور برگشت کالای فروش رفته

نحوۀ ثبت فاکتور برگشتی در نرم افزار مشتریان و فروش سپیدار

ثبت فاکتور فروش خدمات در نرم افزار مشتریان و فروش سپیدار

کاربرد اعلامیۀ بدهکار بستانکار در نرم افزار سپیدار

گزارشات سیستم مشتریان و فروش سپیدار

گزارش فاکتورهای تحویل نشده به مشتری

عملیات پایان سال نرم افزار مشتریان و فروش سپیدار

فصل پنجم / فرایند راه اندازی و استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد سپیدار همکاران سیستم

تعریف محل خدمت

تعریف شغل

تعریف کارمند

تعریف شعب بیمه و مالیات

تعریف شعب به عنوان شعب پرداخت کنندۀ بیمه و مالیات پرسنل در سیستم حقوق و دستمزد

انتخاب عوامل

تنظیمات حقوق و دستمزد

تنظیمات بیمۀ تامین اجتماعی

تنظیمات مالیات

تنظیمات بیمۀ تکمیلی

تنظیمات مرخصی

تنظیمات عیدی

تنظیمات سنوات

تنظیمات کارکرد

میزان یک روز کاری

تقویم کاری

سایر تنظیمات

ثبت قرارداد پرسنل

اطلاعات استخدام

حقوق و مزایای ثابت

سایر مبالغ

سایر اطلاعات

مالیات

بیمۀ تأمین اجتماعی

بیمۀ تکمیلی

ثبت اطلاعات استقرار

مالیات

سنوات

عیدی

مرخصی

تخصیص وام به پرسنل

تعریف وام

تخصیص وام به پرسنل

اطلاعات ماهانه

ورود اطلاعات کارکرد ماهانه به صورت دستی

EXCEL  دریافت اطلاعات کارکرد ماهانه از فایل 

                                                      انجام محاسبات در نرم افزار حقوق و دستمزد سپیدار

صدور سند حسابداری حقوق ماهیانه

تهیۀ فیش حقوق ماهیانه

محاسبات پرداخت عیدی

تهیۀ فیش و صدور سند حسابداری پرداخت عیدی

محاسبۀ ذخیره و بازخرید ماندۀ مرخصی

صدور سند حسابداری ذخیره و بازخرید ماندۀ مرخصی

تهیۀ فیش بازخرید ماندۀ مرخصی

محاسبۀ ذخیره و بازخرید سنوات خدمت

صدور سند حسابداری ذخیره و بازخرید سنوات خدمت

تهیۀ فیش بازخرید سنوات خدمت

تهیۀ خروجی های نرم افزار حقوق و دستمزد سپیدار

خروجی های قانونی نرم افزار حقوق و دستمزد سپیدار

تهیۀ لیست / فایل بیمه

لیست بیمه

لیست خلاصۀ بیمه

سایر خروجی های فایل تهیه از نرم افزار حقوق و دستمزد سپیدار

تهیۀ لیست / دیسکت پرداخت

تسویه حساب پرسنل

عملیات تکمیلی در نرم افزار حقوق و دستمزد سپیدار

تعریف عامل جدید و تنظیم عوامل

تنظیم عوامل

تعریف جدول مالیاتی

اصلاح ماندۀ مرخصی

سناریو تمرینی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناشر انتشارات رستان
نویسنده
طبقه بندی
نوبت چاپ 2
تاریخ چاپ ۱۴۰۱
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۹۲
قیمت پشت جلد ۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۹۵,۵۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی

شما میتوانید نظر خود را در مورد این مطلب بیان کنید.

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
حروف بزرگ و کوچک یکسان است.
مفاهیم پایه کارگزینی و جبران خدمات
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
انبار و حسابداری انبار راهکاران
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۵۰۰ تومان
کتاب آموزشی نرم افزار حسابداری سپیدار
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۵۰۰ تومان
مفاهیم مدیریت دارایی
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
دریافت و پرداخت راهکاران
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۵۰۰ تومان
فروش داخلی راهکاران
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
جبران خدمات راهکاران
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۲۰۰ تومان